Strategievorming

"Van ambitie naar strategie"

Als ondernemer of als manager kom je tal van vraagstukken tegen. Dit is afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevind. Is de huidige strategie nog wel effectief en past het bij de huidige tijd en is het bestand tegen toekomstige veranderingen. Het is goed om hier eens bij stil te staan. Zeker in een tijd waarin veranderingen gaande zijn. De ene organisatie wordt veel harder geraakt door de crisis dan de andere. Maar veel organisaties kijken in tijden als deze kritisch naar hun strategie. En vragen zich af of ze nog wel de juiste koers varen? Bij het bepalen van de strategie is het goed om na te denken over welke ambities de organisatie heeft en of deze nog steeds dezelfde zijn en passen bij de organisatie van nu en in de toekomst. Het is daarbij goed om de kracht van de gehele organisatie te benutten niet alleen om draagvlak te creëren, maar ook om de kennis die in de organisatie zit te benutten. Het traject dat ik met je in ga levert een helder resultaat op en versterkt het wij gevoel.

Onze aanpak bestaat uit de volgende stappen, waarbij ruimte voor maatwerk is:

1. Oriëntatie

Eén of meerdere oriënterende gesprekken, waarin we de vraag scherp formuleren en van beide kanten kijken of een samenwerking zinvol is. Deze fase is altijd vrijblijvend.

2. Evolve scan

Hoe staat jou organisatie ervoor als het gaat om de thema’s verbinding, vertrouwen en diversiteit.
En in hoeverre staat de mens centraal in de organisatie?

3. Advies

Wij helpen om de volgende stap te zetten naar een krachtige organisatie, waar de mensen centraal staan.
Bekijk hieronder hoe het advies van Evolve eruit ziet.

Plan een vrijblijvende kennismaking

Scroll naar boven